Ved fejl på styringen med autopiloten kan disse målinger foretages, hvis de er over kan man evt. skifte kompasset.

Målinger på fluxgatekompas
mellem skærm og blå <10 ohm
mellem rød og grøn <5 ohm
mellem rød og gul <5 ohm
mellem rød og skærm åben